Terms and Conditions

ข้อกำหนดและเงื่อนไข / Terms and Conditions

เกี่ยวกับสินค้าพรีออเดอร์หรือรายการสั่งซื้อล่วงหน้า (PRE-ORDER)

 • เราไม่สามารถให้ข้อมูลค่าการจัดส่งสำหรับสินค้าพรีออเดอร์หรือรายการสั่งซื้อล่วงหน้าได้ เนื่องจากน้ำหนักและขนาดของสินค้านั้นยังไม่ได้รับการยืนยัน เราจะแจ้งค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าให้คุณทราบเมื่อสินค้ามาถึง ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งจะคิดตามจากค่าจัดส่งจริงของสินค้านั้นๆ

วันที่วางจำหน่ายของรายการสินค้าพรีออเดอร์หรือรายการสั่งซื้อล่วงหน้า (PRE-ORDER)

 • วันที่วางจำหน่ายมักจะแตกต่างกันไปในบางกรณี หรืออาจมีความล่าช้าในการวันที่กำหนดส่งมอบสินค้าขึ้นอยู่กับต้นทางของผู้ผลิต เราจะแจ้งให้ลูกค้าทราบเป็นบางกรณีไป หากมีการเปลี่ยนแปลง จะไม่มีค่าชดเชยหรือส่วนลดใดๆ ในความล่าช้าที่เกิดขึ้น

เกี่ยวกับการเปลี่ยนสินค้า

 • หากสินค้ามีปัญหาสามารถนำมาเปลี่ยนได้ภายใน 7 วัน
 • สินค้าที่จะเปลี่ยนต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ 100% โดยที่อุปกรณ์ต่างๆยังอยู่ครบถ้วนสมบูรณ์
 • สินค้าซื้อแล้วไม่สามารถคืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

เกี่ยวกับการยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้า

 • มีบางกรณีที่เราต้องยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้า โดยเราจะแจ้งให้ทราบหากมีการเปลี่ยนแปลง บริษัท ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใด ๆ หรือยกเลิกได้ ที่เห็นว่าจำเป็นต่อข้อกำหนดและเงื่อนไข
 • ตัวอย่างการยกเลิก มียกเลิกการผลิตสินค้าโดยตรงจากผู้ผลิตเอง
 • กรณียกเลิกจากทางต้นทางการผลิตเราจะทำการคืนเงินให้ท่านเต็มจำนวนตามที่ท่านได้ชำระมา
 • สินค้าซื้อแล้วไม่สามารถคืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 • หากคุณมีคำถามเพิ่มเติมกรุณาติดต่อเรา

 

ช่องทางการชำระเงินที่ยอมรับ

 • รับชำระเงินผ่าน บัญชีธนาคาร
 • รับชำระเงินผ่าน PayPal (+ค่าธรรมเนียม7%)
 • รับชำระเงินผ่าน ธนาคาร (SWIFT CODE)

ระยะเวลาในดำเนินการจัดส่งสินค้า

 • เราจะจัดส่งสินค้าภายใน 1-4 วันทำการหลังจากได้รับการชำระเงิน หรือได้รับการยืนยันการชำระเงิน

เกี่ยวกับผู้ซื้อต่างประเทศ

 • ภาษีอากรขาเข้าเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้รวมอยู่ในราคาสินค้าหรือค่าจัดส่งสินค้า ค่าใช้จ่ายเหล่านี้เป็นความรับผิดชอบของผู้ซื้อ โปรดตรวจสอบกับสำนักงานศุลกากรของประเทศหรือของพื้นที่ของคุณเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเหล่านี้ก่อนที่จะสั่งซื้อสินค้า

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด บริษัทขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใด ๆ หรือยกเลิก ที่เห็นว่าจำเป็นต่อข้อกำหนดและเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง อาจแจ้งให้ทราบเป็นบางกรณีไปขึ้นอยู่กับข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัท