Terms and Conditions

ข้อกำหนดและเงื่อนไข / Terms and Conditions

 

เกี่ยวกับสินค้าพรีออเดอร์หรือรายการสั่งซื้อล่วงหน้า (PRE-ORDER)

เราไม่สามารถให้ข้อมูลค่าการจัดส่งสำหรับสินค้าพรีออเดอร์หรือรายการสั่งซื้อล่วงหน้าได้ เนื่องจากน้ำหนักและขนาดของสินค้านั้นยังไม่ได้รับการยืนยัน เราจะแจ้งค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าให้คุณทราบเมื่อสินค้ามาถึง ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งจะคิดตามขนาดและน้ำหนักของสินค้านั้นๆ

 

เกี่ยวกับวันที่วางจำหน่ายของรายการสินค้าพรีออเดอร์หรือรายการสั่งซื้อล่วงหน้า (PRE-ORDER)

วันที่วางจำหน่ายมักจะแตกต่างกันไปในบางกรณี หรืออาจมีความล่าช้าในการวันที่กำหนดส่งมอบสินค้าขึ้นอยู่กับต้นทางของผู้ผลิต เราจะแจ้งให้ลูกค้าหากมีการเปลี่ยนแปลง จะไม่มีค่าชดเชยหรือส่วนลดใดๆ ในความล่าช้าที่เกิดขึ้น

 

เกี่ยวกับการยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้า

มีบางกรณีที่เราต้องยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้า โดยเราจะแจ้งให้ทราบหากมีการเปลี่ยนแปลง ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใด ๆ หรือยกเลิกได้ ที่เห็นว่าจำเป็นต่อข้อกำหนดและเงื่อนไข

ตัวอย่างการยกเลิก มีการยกเลิกการผลิตสินค้าโดยตรงจากผู้ผลิตเอง

กรณียกเลิกจากทางต้นทางการผลิตเราจะทำการคืนเงินให้ท่านเต็มจำนวนตามที่ท่านได้ชำระมา

 

ช่องทางการชำระเงินที่ยอมรับ

รับชำระเงินผ่าน บัญชีธนาคาร

รับชำระเงินผ่าน PayPal [+ค่าธรรมเนียม 5.5%]

 

ระยะเวลาในดำเนินการจัดส่งสินค้า

เราจะจัดส่งสินค้าภายใน 1-4 วันทำการหลังจากได้รับการชำระเงิน หรือได้รับการยืนยันการชำระเงิน

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

เงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนด ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใด ๆ หรือยกเลิก ที่เห็นว่าจำเป็นต่อข้อกำหนดและเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง

 

เกี่ยวกับผู้ซื้อต่างประเทศ

ภาษีอากรขาเข้าเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้รวมอยู่ในราคาสินค้าหรือค่าจัดส่งสินค้า ค่าใช้จ่ายเหล่านี้เป็นความรับผิดชอบของผู้ซื้อ โปรดตรวจสอบกับสำนักงานศุลกากรของประเทศหรือของพื้นที่ของคุณเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเหล่านี้ก่อนที่จะสั่งซื้อสินค้า

 

หากคุณมีคำถามเพิ่มเติมกรุณาติดต่อเรา

Facebook: Megalo Toys
Inbox: m.me/Megalotoys
Line: @megalotoys
( https://line.me/R/ti/p/%40498uthuh )
Instagram: Megalo_Toys
Tel: 098-998-3112
Website: www.megalotoys.com
Email: info@megalotoys.com